Zalety produkcji piwa w otwartych kadziach fermentacyjnych

W świecie piwa rzemieślniczego istnieje wiele metod i technik produkcji tego zacnego napoju. Jednym z najbardziej tradycyjnych, a zarazem fascynujących sposobów jest fermentacja w otwartych kadziach fermentacyjnych. Ta metoda, choć wymagająca większego zaangażowania i staranności, przynosi wiele korzyści dla smaku i jakości piwa. Co ją wyróżnia?

 

Unikalny smak i aromat piwa

Fermentacja w otwartych kadziach fermentacyjnych pozwala na osiągnięcie unikalnego smaku i aromatu piwa, którego nie można uzyskać w zamkniętych zbiornikach. Wynika to z faktu, że w otwartych kadziach zachodzi naturalna wymiana gazów między powierzchnią fermentującego brzeczki a atmosferą. W praktyce oznacza to, że podczas fermentacji uwalniane są nie tylko dwutlenek węgla, ale także inne gazy i lotne związki chemiczne, które wpływają na ostateczny profil smakowy i aromatyczny piwa. Otwarte kadzie do warzenia piwa pozwalają również na swobodniejsze działanie drożdży, które mają większą możliwość oddziaływania na brzeczkę, co pozwala im na wytworzenie pełniejszego i bardziej złożonego smaku piwa.

 

Kontrola procesu fermentacji

Kolejną zaletą fermentacji w otwartych kadziach jest możliwość lepszej kontroli procesu fermentacji przez piwowara. Ma się możliwość obserwowania tworzenia się i opadania osadu drożdżowego, co pozwala na dokładniejsze określenie momentu zakończenia fermentacji oraz ewentualne korekty procesu. Dzięki temu można precyzyjnie kontrolować przebieg fermentacji, co przekłada się na lepszą jakość ostatecznego produktu.

Otwarte kadzie pozwalają również łatwe pobieranie próbek brzeczki w celu sprawdzenia jej parametrów, takich jak gęstość czy zawartość alkoholu. Należy zauważyć, że fermentacja w otwartych kadziach wymaga większej dbałości o higienę i czystość, aby uniknąć zanieczyszczenia brzeczki przez drobnoustroje z otoczenia. Jednak odpowiednie środki ostrożności i doświadczenie piwowara pozwalają na skuteczne zminimalizowanie ryzyka. Produkcja piwa w otwartych kadziach fermentacyjnych jest metodą, która pozwala na osiągnięcie unikalnego smaku i aromatu piwa oraz lepszą kontrolę procesu fermentacji.

Chcą Państwo produkować własne piwo?
Zapraszamy do kontaktu!

Czytaj więcej